maandag 5 december 2016

Tax Shift in Wijnegem zal zorgen voor minder belastingen voor inwoners


Durf! heeft samen met haar coalitiepartner een voorstel tot belastinghervorming opgemaakt. Dit voorstel komt binnen drie weken op de gemeenteraad en zal meer dan waarschijnlijk goedgekeurd worden.

Het tarief van de personenbelasting wordt drastisch verlaagd, met maar liefst 21%. Het tarief daalt van 7% naar 5,5%. Hierdoor dalen de belastingen voor iedereen die werkt, van een pensioen geniet of een leefloon heeft aanzienlijk. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro's.
Tegelijk verhoogt het tarief van de Onroerende Voorheffing met 14%. Dit tarief gaat van 1175 naar 1350 opcentiemen. Iedereen met een eigendom in Wijnegem zal dus iets meer betalen. Goed nieuws voor inwoners : voor een gemiddelde woning gaat dit over een 50euro. Netto zal dus iedereen met een inkomen en een woning minder belastingen betalen. Huurders profiteren maximaal. Iemand met meerdere eigendommen zal meer betalen.
De extra inkomsten uit de OV worden voor 2/3de gedragen door het Wijnegem Shopping Center en enkele grote bedrijven. Ter compensatie valt de belasting op ‘drijfkracht’ weg en komen er geen bijkomende belastingen of retributies.
Durf! is fier dat we deze Wijnegemse Taks-Shift hebben bereikt. Belasting op arbeid wordt verlaagd, belasting op vermogen wordt verhoogd. Voor 80% van de inwoners zal dit leiden tot een effectieve belastingvermindering, terwijl de gemeente haar dienstverlening op peil kan houden.zie ook :
artikel Laatste Nieuws
artikel GVA
reportage ATV

maandag 21 november 2016

I want my money back


Vorige week lieten we via onze advocaten beslag leggen op eigendommen van directieleden van Optima bank. We zijn er immers van overtuigd dat Optima bank bedrieglijke handelingen heeft gesteld, waar Wijnegem rechtstreeks slachtoffer van is geworden. Door beslag te laten leggen op de eigendommen van de toenmalige directie, hopen we onze spaargelden te kunnen recupereren.

Het was enkele weken stil rond 'Wijnegem en Optima'. Onze advocaten waren immers in alle discretie de nodige voorbereidingen aan het treffen, om deze actie (beslag laten leggen op eigendommen) te kunnen uitvoeren. Op deze manier hopen we, buiten het faillissement om, onze gelden terug te krijgen.

De inzet van een gespecialiseerd advocatenkantoor hierbij, kost ons geld, maar is nodig. Het is de enige manier om in dit kluwen van juridische procedures, als gemeentebestuur staande te blijven. De stap die we nu gezet hebben is ongezien, en wellicht ook onverwacht voor de betrokken directieleden. We zijn er echter van overtuigd dat zij als directie, weet hadden van het verbod tot het verkopen van beleggingen aan openbare besturen. Ondanks dit verbod van de Nationale Bank, stemden zij toch in met de verkoop van beleggingen aan o.a. onze gemeente.

We blijven m.a.w. onze tanden stevig in dit Optima dossier zetten. We zetten alle mogelijke middelen in om onze spaargelden terug te krijgen.
Wordt vervolgd.

zie ook o.a. artikel de Standaard; artikel HLN, artikel GVAVertelfeest lost verwachtingen in

Niets dan blije gezichten, afgelopen zondag in 't Gasthuis. De eerste editie van 'Er was eens ... een vertelfeest' loste de verwachtingen in. Zo'n 500 bezoekers genoten van de voorstellingen, workshops en randanimatie. Prachtige vertellingen, schattige gedichten, mooie performances van leerlingen van de academie, ... in een mooi versierd decor.

Met dit 'vertelfeest' hadden we een mooi doel : kinderen nog meer in contact brengen met de eenvoud, maar ook de kracht van vertellingen. Terwijl het buiten echt guur herfstweer was, maakten we er binnen in 't Gasthuis een warme zondagmiddag van.

Bedankt aan alle vrijwilligers en personeel voor de hulp. Dit smaakt naar meer !
Een beeldverslag dankzij de prachtige foto's van Hugo Gerstmans


Kris Peeters of Bart De Wever in Wijnegem ?


Vorige week maakte Kris Peeters bekend naar Antwerpen te verhuizen, om daar in 2018 deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nog maar eens een teken dat nationale partijen gemeenteraadsverkiezingen meer en meer zien als een opstapje naar Vlaamse en federale verkiezingen. Partijbelang primeert boven het lokale belang. En dat is zeer ongezond.


Bij gemeenteraadsverkiezingen horen mensen op te komen die in hun gemeente, in het belang van de inwoners, beslissingen nemen over lokale problemen. We kunnen het missen als de pest dat Vlaamse of nationale problematieken worden geïmporteerd in het gemeentehuis. Helemaal gortig wordt het wanneer lokale verkozenen toestemming moeten gaan vragen aan hun nationale hoofdkwartieren om bepaalde lokale keuzes te maken. Ik denk aan mobiliteit, belastingen, onderwijs, ... stuk voor stuk punten waar bij uitstek de lokale verkozene een beslissing moet nemen in het belang van de inwoner, los van wat een nationale partijleiding daarover denkt.

Helaas is het dit laatste wat steeds vaker voorvalt, in Wijnegem en in steeds meer gemeenten. Politicoloog Johan Ackaert schreef er dit weekend nog over in De Standaard "De nationale partijleiding verstevigt haar grip op het lokale politieke leven" (http://www.standaard.be/cnt/dmf20161118_02579750).
Ook Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek, schrijft in zijn boek 'Dorpsstraat/Wetstraat' over de ongezonde invloed van nationale partijbelangen op de gemeentepolitiek. "Partijen die met afkooksels van nationale programma's naar de kiezer stappen, kunnen nadien geen sterk lokaal beleidsplan met visie schrijven"

Conclusie : lokale partijen zijn noodzakelijk. Ze zijn de enigen die daadwerkelijk, zonder inmenging van bovenaf, het beste voor hun gemeente kunnen nastreven.
Durf! bestuurt op die manier. Zin om mee te doen ? Geef gerust een seintje !donderdag 20 oktober 2016

Stevig avondje vergaderen

Gisteren, woensdag 19 oktober, was weer zo'n avond waarop alles bij elkaar kwam. Drie vergaderingen die allemaal belangrijk waren en die een beeld geven van de diversiteit en het boeiende in mijn verschillende bevoegdheden.

* De avond begon om 18u30 met een voorstelling van de ontwerp CAO voor de overgang van het personeel van de vzw Kinderopvang naar de nieuwe vzw Landelijke Kinderopvang. We werkten de afgelopen weken hard om dit ontwerp rond te krijgen. Vanavond werd het voorgesteld aan personeelsleden, in bijzijn van de vakbond. Binnen enkele weken moet het geheel afgerond zijn, om de overstap per 1 januari vlot te kunnen maken.


* De vzw 't Gasthuis stuurt de werking van het Gemeenschapscentrum aan. Op de RVB van woensdagavond passeerden o.a. de meest recente cijfers van de bib de revue (en we deden het goed, in 2015!), werd de zomerprogrammatie geëvalueerd, het project Bibburen verder uitgewerkt en kwam de stand van zaken van de nieuwe tarifering ter sprake.* Helaas kon ik de vergadering niet helemaal meemaken, want tussendoor stond een overleg gepland met de Schuttersgilde van Wijnegem. Met hen onderhandelen we al een tijdje om een ruiloperatie op poten te zetten m.b.t. hun grond die grenst aan De Notelaar. In het kader van het project 'nieuwe school' zou het ideaal zijn om de grond van de Schuttersgilde mee in het project te kunnen betrekken. Het gesprek gisteren liep echt goed. Ik heb er goede hoop op dat we tegen de gemeenteraad van december, uiterlijk januari een overeenkomst hebben. Geen Zondal toestanden dus in Wijnegem. Een vereniging die moeilijk op de huidige locatie kan blijven bestaan, willen we een goed alternatief geven, en niet zomaar wegsturen.
woensdag 19 oktober 2016

Nog 47 dagen ...

... en de verbouwingen aan 't Gasthuis starten.
Aan de vooravond van Sinterklaas, op maandag 5 december, start de aannemer aan de verbouwing van de benedenverdieping van 't Gasthuis in Wijnegem.
Zes maanden later zal deze ruimte omgetoverd zijn tot een gezellige ontmoetingsplaats met een open bib, met zelfuitleen en uitgebreide openingsuren. Ik hoop van harte dat we de planning kunnen aanhouden en dat het nieuwe Gasthuis een fantastische ontmoetingsplaats wordt.

Meer info : http://geaplamp2.cipal.be/artikel/verbouwingen-t-gasthuis


vrijdag 14 oktober 2016

Kinderopvang duurder !?

Voor- en naschoolse opvang in de scholen wordt duurder, met dank aan Vlaamse regering voor afschaffing PWA-systeem (o.a. De Standaard 14/10/16 en De Morgen 14/10/16).
In Wijnegem neemt het gemeentebestuur dan maar zelf het heft in handen. Vanaf 1/9/17 zal voor- en naschoolse opvang voor alle Wijnegemse scholen gecoördineerd verlopen, vanuit één en dezelfde organisatie.

Zo ontlasten we de scholen van een taak die eigenlijk niet hun taak is (een school zorgt voor onderwijs en moet geen opvang zijn) én houden we de factuur binnen de maximumgrenzen. Een hele beweging, die we dankzij de overstap naar de vzw Landelijke Kinderopvang zullen kunnen maken. Tegelijk zorgt dit wel voor een kostenplaatje naar het gemeentebestuur toe.

De Vlaamse regering spreekt van 'empoweren' van het lokale bestuur door hen meer verantwoordelijkheden te geven. Heel fijn, maar bij dit doorschuiven van verantwoordelijkheden horen ook centen, anders is het gewoon een besparingsoperatie voor de Vlaamse overheid.Helaas is er geen sprake van bijkomende gelden, dus mogen we het als gemeentebestuur zelf zien op te lossen.

Zie ook ATV nieuwsbericht